avatar

.bat Kodlama için CMD Komutları - Komutlar - Parametreler
/ / Ağdaki Bilgisayara Komutla Dosya Kopyalama / Uzak Bilgisayara Yedekleme Yapma

10/10/2017
Sezer Tahmaz

CMD Komutları Türkçe Karşılığı - Window Kısayol Komutları - Format Parametreleri - Silme Komutu - Copy Komutu - ATTRIB komutu - Ren Komutu - Move Komutu - Tree Komutu

Kodların bazıları kendi yaptığım projeleden kalma bazıları ise araştırıp bulduğum detaylı kaynaklardan kalmadır,Umarım işinize yarar.

 

 

  • FORMAT Parametreleri

Format <sürücü adı:>/q/u/s/f:büyüklük

/s : Disk veya diskete bilgisayarı açmayı sağlayan sistem dosyalarının yüklenmesini sağlar.

Örnek: C:\> FORMAT a:/s <ENTER>

/q : Disk veya disketin hızlı bir şekilde Formatlanmasını sağlar. Q parametresi ile Formatlanan disk veya disketin bozuk olan sektörleri düzeltilmez.

Örnek: C:\> FORMAT a:/q <ENTER>

/v: : Disk veya diskete Formatlama sırasında isim vermeyi sağlar. Verilecek isim

11 karakteri aşmamalıdır. Örnek: C:\> FORMAT a:/v:ÇALIŞMA <ENTER>

/F: : Formatlanacak DD bir disketin kapasitesini tanımlamayı sağlar.

Örnek: C:\> FORMAT A:/F:720 <ENTER>

/u : Disketi kurtarılmayacak şekilde Formatlamayı sağlar.

Örnek: C:\> FORMAT A:/U <ENTER> Gerektiğinde birden fazla parametre aynı komut satırında tanımlanabilir. Örnek: C:\> FORMAT A:/S/V:DERS/F:720/u <ENTER>

 

  •  Dizin Silme Komutu

Bir dizin siler. Bu komutla dizinin silinebilmesi için silinecek dizinin içerisinde başka bir alt dizin ve dosyaların olmaması gerekir

C:\>RD TIP

C sürücüsünde bulunan TIP adlı dizini siler.

C:\>RD FAKULTE\BOLUM

C sürücüsünde bulunan FAKULTE dizini içerisindeki BOLUM adlı dizini siler.

 

  • COPY (Kopya) Komutu

 Bir yada birden fazla dosyayı bir yerden diğer bir yere kopyalar. Kopyalanan dosyanın aynısı (veya aynı adlı) kopyalanan dizinde veya sürücüde mevcut ise bize üzerine kopyalanıp kopyalanmayacağını sorar. Kullanım formu :

Copy <sürücü1:><dizin1><dosya adı> <sürücü2:><dizin2>

Örnekler:

C:\>COPY *.* A:\

C sürücüsünün ana dizininde bulunan bütün dosyaları A sürücüsündeki diskete kopyalar.

C:\>COPY C:\COBOL\*.* A:\YEDEK

C sürücüsündeki COBOL dizininde bulunan bütün dosyaları A sürücüsündeki YEDEK adlı dizine kopyalar.

C:\DBASE>COPY *.EXE C:\DATA

C sürücüsündeki DBASE dizininde bulunan uzantısı EXE olan dosyaları C sürücüsündeki DATA adlı dizine kopyalar.

 

  • XCOPY Parametreleri

Cmd 'yi açın ve C:\> dizinine düştükten sonra bu komutu verin

XCOPY C:\Users\SezerTahmaz\Desktop\Yedekle veya Dosya adı\*.* D:\Yedekleme /S /E /H /Y

Açıklaması şu şekildedir ;   SezerTahmaz Kullanıcısının Desktop'unda bulunan Yedeklenecekler Klasörünün içindeki herşeyi D:\Sürücüsündeki Yedekleme isimli Klasöre Kopyala ve şu Parametreleri uygula.

 

    Yada şu şekilde bir .bat dosyası hazırlayabilirsiniz.

@echo

XCOPY C:\Users\SezerTahmaz\Desktop\Yedekle\*.* D:\Yedekleme /S /E /H /Y

@echo

@Pause (bu kısmıda eklerseniz komutunuzun çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz.)

 

     Bu işlemi ağ üzerinde yapacaksanız;

copy \\100.200.300.10\c$\Map.jpg \\Computer\c$\Users\Public\Desktop /y

copy \\Kaynak Bilgisayarın ip Adresi\c$\Klasör veya Dosya adı \*.* \\Hedef PC ip adresi veya Adı\c$\Users\UsersAdı\Kopyalanacağı Yer /Parametre

       

     Çoklu Kaynaktan Dosya Yükleyecekseniz alttaki .bat kodlamasını kullanabilirsiniz,

 

@echo off

:: variables

set drive=g:\Backup

set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /k /y

echo ### Dökümanlar Klasörü Yedekleniyor...

%backupcmd% "%USERPROFILE%\My Documents" "%drive%\My Documents"

echo ### Sık Kullananlar Siteler Yedekleniyor...

%backupcmd% "%USERPROFILE%\Favorites" "%drive%\Favorites"

echo ### Outlook Express Dosyaları Yedekleniyor

%backupcmd% "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Address Book" "%drive%\Address Book"

%backupcmd% "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Identities" "%drive%\Outlook Express"

echo ### Registry Kayıtları Yedekleniyor

if not exist "%drive%\Registry" mkdir "%drive%\Registry"

if exist "%drive%\Registry\regbackup.reg" del "%drive%\Registry\regbackup.reg"

regedit /e "%drive%\Registry\regbackup.reg"

echo Yedekleme Tamamlandı!

@pause

(Gerekli yerleri kendinize göre değiştirirsiniz.)

 

  Çok Kullanılan Xcopy Parametreleri:

/S, tüm alt dizinleri kopyalamak için

/H, gizli dosyaları da kopyalamak için gerekli

/E, içi boş olan dizinleri de kopyalamak için gerekli

/Y, aynı kopyalama işlemi bir daha yapıldığında üzerine “yazılsın mı?” sorusuna “tümüne evet” yanıtını verir.

Tüm Xcopy Parametreleri :

/A Copies only files with the archive attribute set, doesn't change the attribute. 
/M Copies only files with the archive attribute set, turns off the archive attribute. 
/D:m-d-y Copies files changed on or after the specified date. If no date is given, copies only those files whose source time is newer than the destination time.
/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]... Specifies a list of files containing strings. When any of the strings match any part of the absolute path of the file to be copied, that file will be excluded from being copied. For example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude all files underneath the directory obj or all files with the .obj extension respectively. 
/P Prompts you before creating each destination file. 
/S Copies directories and subdirectories except empty ones. 
/E Copies directories and subdirectories, including empty ones. Same as /S /E. May be used to modify /T. 
/V Verifies each new file. 
/W Prompts you to press a key before copying. 
/C Continues copying even if errors occur. 
/I If destination does not exist and copying more than one file, assumes that destination must be a directory. 
/Q Does not display file names while copying. 
/F Displays full source and destination file names while copying. 
/L Displays files that would be copied. 
/H Copies hidden and system files also. 
/R Overwrites read-only files. 
/T Creates directory structure, but does not copy files. Does not include empty directories or subdirectories. /T /E includes empty directories and subdirectories. 
/U Copies only files that already exist in destination. 
/K Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attribute 
/N Copies using the generated short names. 
/O Copies file ownership and ACL information. 
/X Copies file audit settings (implies /O). 
/Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an existing destination file. 
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an existing destination file. 
/Z Copies networked files in restartable mode.

Kaynak

  • DIR Parametreleri

/P : (Dosyaları sayfa sayfa listeler) C:\> DIR/P <ENTER>

/W : (Dosyaları yan yana listeler) C:\> DIR/W <ENTER>

/A: (Gizli dosyaları listeler) C:\> DIR/A <ENTER>

Joker karakterler (? , *) ;

* : Bilinmeyen bir isim veya uzantının yerine kullanılan joker karakterlerdir. Örnek: C:\> DIR *.EXE <ENTER> (Dosya Adı ne olursa olsun, uzantısı EXE olan dosyaları listeler)

C:\> DIR LATS.* <ENTER> (Dosya Adı LATS olan, tüm dosyaları listeler)

? : Bilinmeyen bir karakter yerine kullanılan jokerdir.

Örnek: C:\> DIR A??S.EXE <ENTER> (İlk harfi A , 4.harfi S olan , EXE uzantılı dosyaları listeler.

 

  • ATTRIB komutu

READ ONLY (Okunabilir) +R -R

HIDDEN (Gizli) +H -H

SYSTEM (Sistem) +S -S

ARCHIVE (Arşiv) +A -A

Örnek: C:\> ATTRIB <ENTER> (Tüm dosyalardaki özellikleri görüntüler)

C:\> ATTRIB +H,+R LATS.TXT <ENTER>

 

  • TREE komutu

/f : Dizin ve altdizin içindeki dosyaları ağaç yapısında görüntüler.

Örnek: C:\> TREE <ENTER> (Sadece dizinleri ve altdizinleri ağaç yapısında görüntüler) C:\> TREE/F <ENTER> (Dizin ve altdizinleri içlerindeki dosyalarla beraber görüntüler)

 

  • MOVE komutu (Taşıma Komutu)

C:\> MOVE C:\LATS.TXT C:\SINIF <ENTER> 

 

  • Ren (Rename)

Bulundugumuz yada belirttigimiz konumdaki dosya veya dizin adini degistirmek için kullanilir.

ren <dosya - dizin adi><yeni dosya - dizin adi>

ren d:\yedek.zip dosya.xxx 

 

Windows için Kısa Yol Komutları

 (.bat kodlamaya başladığımda benim çok işime yaramışlardı,yeni başlayan arkadaşlar zorluk çekmesin...)

 

 

%SYSTEMDRIVE%     > C:\ Dizini

%USERNAME%          > system32 içinde bulunan user klasörünüzü açar

%USERPROFILE%     > Masaüstündeki kullanıcı klasörü (Eski Belgelerim Klasörü)

%Temp%                     > Kullanıcının AppData\Local\Temp klasörü

%Windir%                   > C:\Windows Dizini veya şu şekilde de kullanılabilir

%systemroot%           > Yukardakinin Aynısı

%ProgramData%        > C:\ProgramData klasörü

%ProgramFiles%        > Program Files Klasörü

 %APPDATA%             > C:\Users\Mevcut Kullanıcı\AppData\Roaming

 

 

ASSOC Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir.

ATTRIB Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.

BREAK Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.

BCDEDIT Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki özellikleri ayarlar.

CACLS Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da değiştirir.

CALL Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.

CD Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.

CHCP Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.

CHDIR Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.

CHKDSK Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.

CHKNTFS Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.

CLS Ekrandakileri siler.

CMD Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.

COLOR Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.

COMP İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.

COMPACT NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.

CONVERT FAT birimleri NTFS’ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü dönüştüremezsiniz.

COPY Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.

DATE Tarihi görüntüler ya da ayarlar.

DEL Bir ya da birden çok dosyayı siler.

DIR Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.

DISKCOMP İki disket içeriğini karşılaştırır.

DISKCOPY Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.

DISKPART Disk Bölümleme özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.

DOSKEY Komut satırı düzenler, Windows komutu geri çağırıp makro oluşturur.

DRIVERQUERY Geçerli aygıt sürücü durumunu ve özelliklerini görüntüler.

ECHO İletileri görüntüler ya da komut yankısını açar ya da kapatır.

ENDLOCAL Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.

ERASE Bir ya da birden çok dosyayı siler.

EXIT CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.

FC İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki farkı görüntüler.

FIND Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.

FINDSTR Dosyalarda dize arar.

FOR Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.

FORMAT Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.

FSUTIL Dosya sistem özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.

FTYPE Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini görüntüler ya da değiştirir.

GOTO Bir toplu iş dosyasında, Windows komut yorumlayıcısını etiketli bir satıra yöneltir.

GPRESULT Makine ve kullanıcı için Grup İlke bilgisini görüntüler.

GRAFTABL Grafik modunda, Windows’un dile özgü karakterleri <span style="border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0cm;

Yorumlar Yorum Yap

Son Yazılar