http://UsakWebEvi.com
Reklamı Kapat
avatar

Bir Helpdesk'in Günlüğü
Tatmin Edemeyeceğini Tahrik Etmeyeceksin !

Sezer Tahmaz - 07/02/2018
Chrome,Firefox.Opera Sıfırlama Kodu - Delete History All Browsers (Chrome,Firefox,Opera) Cleaner Batch Code

Altta hazırlanmış olan .bat kodu ile Chrome,Firefox,Opera tarayıcılarının tüm gelmişini geçmişini silebilirsiniz. Dikkat: Tarayıcınızın tüm ayarlarını sıfırlayacaktır! (Eklentiler,Kısayollar,Ayarlar vs..) @echo off rem IE taskkill /F /IM iexplore.exe start "" "C:\Windows\System32\rundll32.exe" InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 255 :: Parse the Local AppData sub path call :Expand xAppData "%%LocalAppData:%UserProfile%=%%" set "xFirefox=\mozilla\firefox\profiles" set "xChrome=\google\chrome\user data" set "xOpera1=\Local\Opera\Opera" set "xOpera2=\Roaming\Opera\Opera" :: Kullanıcı Dizini pushd "%UserProfile%\.." taskkill /F /IM firefox.exe taskkill /F /IM chrome.exe taskkill /F /IM opera.exe :: Kullanıcı Döngüsü for /D %%D in (*) do if exist "%%~fD%xAppData%" ( rem Check for Firefox if exist "%%~fD%xAppData%%xFirefox%" ( rd /s /q "%%~fD%xAppData%%xFirefox%" ) rem Check for Chrome if...

DMCA.com Protection Status