Bat (cmd) Koduyla Toplu Kopyalama Yapmak - Xcopy komutuyla Dosya/Klasör Kopyalama

Bat (cmd) Koduyla Toplu Kopyalama Yapmak - Xcopy komutuyla Dosya/Klasör Kopyalama

Altta vermiş olduğum kodlarla Belgelerim klasörü altındaki Klasör'lerinizi D:\ bölümünde Yedekler isimli bir klasör oluşturarak Belgelerim klasörü altında ki önemli klasörlerinizi buraya taşıyacaktır.

Kodlarımız ve anlamları şu şekilde dir,

1. .bat kodu ile klasör oluşturma

2. .bat kodu ile oluşturduğumuz klasör içinde klasör oluşturma

3. .bat kodu ile klasör kopyalama/taşıma

4. Eğer Hedef'te klasör varsa Atla

 

Kodlar şu şekilde dir;

echo off
mkdir D:\Yedekler
if exist D:\Yedekler echo "Klasor zaten var"
if not exist D:\Yedekler mkdir D:\Yedekler
mkdir D:\Yedekler\Desktop
XCOPY %userprofile%\Desktop\*.* D:\Yedekler\Desktop /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\Documents
XCOPY %userprofile%\Documents\*.* D:\Yedekler\Documents /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\Downloads
XCOPY %userprofile%\Downloads\*.* D:\Yedekler\Downloads /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\Favourites
XCOPY %userprofile%\Favourites\*.* D:\Yedekler\Favourites /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\Music
XCOPY %userprofile%\Music\*.* D:\Yedekler\Music /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\Videos
XCOPY %userprofile%\Videos\*.* D:\Yedekler\Videos /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\OneDrive
XCOPY %userprofile%\OneDrive\*.* D:\Yedekler\OneDrive /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\Favorites
XCOPY %userprofile%\Favorites\*.* D:\Yedekler\Favorites /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\Links
XCOPY %userprofile%\Links\*.* D:\Yedekler\Links /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\"My Documents"
XCOPY %userprofile%\"My Documents"\*.* D:\Yedekler\"My Documents" /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\"My Music"
XCOPY %userprofile%\"My Music"\*.* D:\Yedekler\"My Music" /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\"My Pictures"
XCOPY %userprofile%\"My Pictures"\*.* D:\Yedekler\"My Pictures" /s/h/e/y
mkdir D:\Yedekler\"My Videos"
XCOPY %userprofile%\"My Videos"\*.* D:\Yedekler\"My Videos" /s/h/e/y

 

Not : Hatırlatmakta yarar görüyorum,Bu komut dosyasını belirli aralıklarla çalıştırdığınızda Kaynak'tan Hedef'teki dosyaların üzerine yazılacaktır.Yani Kopyaladığınız yerdeki dosyalar Taşınacak yerdeki aynı dosyalarla değiştirilir.

 

Buradan İndirin

Rar Şifresi: sezertahmaz

 

.bat komutuyla Arasında Boşluk Olan Klasör veya Dosyaları Kopyalamak
Örnek:

XCOPY %userprofile%\My Videos\*.* D:\Yedekle\My Videos /s/e 

şeklinde kod hazırladık ve bunu kopyalamaya kalktığımızda My olarak hedefe kopyalayacaktır Videos kısmını arada boşluk olduğu için almayacaktır.Eğer arasında boşluk olan bir klasörü veya Dosyayı kopyalamak istiyorsak hem kaynak hemde hedef klasörü "" işareti arasına almalıyız.

Örnek:

XCOPY %userprofile%\"My Videos"\*.* D:\Yedekler\"My Videos" /s/h

Bu şekilde dosyalarınız hedefe aynı isimle kopyalanmış olacaktır.