Bilgisayar Kapatma Komutları

Bilgisayar Kapatma Komutları

Windows oturum kapatma - Bilgisayar Kapatma - Bilgisayarı Yeniden Başlatma - Bilgisayarı Zamanlayarak Kapatma - Bilgisayarı Zorlayarak Kapatma

 

Bilgisayarı Komut İstemi'nden Kapatma

1. Bir komut istemi açın, kullanmak istediğiniz aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın.

 shutdown /p

 Yerel bilgisayarı zaman aşımı veya uyarı olmadan kapatarak tam kapatma işlemini gerçekleştirir. Kaydedilmemiş işler varsa, kapatma işlemi duracak ve masaüstüne kaydetmek istiyorsanız sorulacaktır.

 shutdown /p /f

 Uygulamaları çalıştıran uygulamaları kapatır ve zaman aşımı veya uyarı vermeden yerel bilgisayarı kapatır.

 shutdown /r -t 0

 Bilgisayarın hızlı şekilde kapatılmasını ve yeniden başlamasını sağlar. -t 0 (Süre yazınız) (Restart) 

shutdown /s

 Bilgisayarın hızlı şekilde kapatılmasını sağlar.

Shutdown /l

Kullanıcı oturumunu kapatır (Sign-Out > Log Off)

 

 Oturum Kilitleme (.bat Kodu) (User Lock > Windows + L)

@echo off

%windir%\System32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation

exit

 

shutdown /sg

 Bilgisayarın hızlı şekilde kapatılmasını sağlar. Bir sonraki önyükleme sırasında kayıtlı tüm uygulamaları yeniden başlatın.

 

 shutdown /s /f /t 0

 Çalışan uygulamaları hemen kapatmaya zorlar ve ardından bilgisayarın tamamen kapatılmasını sağlar.

 

shutdown /s /t xxx

 Saniyeler içinde (belirttiğiniz zaman aşımı süresinden sonra) bilgisayarın tamamen kapatılmasını sağlar. Zaman aşımı süresi için 0-315360000 arasında saniye girin. Zaman aşımı süresi 0'dan büyükse , / f (force) parametresi belirtilir.

 

 shutdown /s /c " Yorumunuz burada "

 Yorumunuzla ilgili bir uyarı görüntüler ve bilgisayarın tamamen kapatılmasını sağlar. Yorumunuzu yazın Yukarıdaki komutta 512 karaktere kadar istediğiniz yorumu yazabilirsiniz.

 

 shutdown /s /t xxx /c " Yorumunuz burada "

 Yorumunuzla birlikte bir uyarı bildirimi görüntüler ve saniyeler içinde belirttiğiniz zaman aşımı süresinden sonra bilgisayarın tamamen kapatılmasını gerçekleştirir.

 Burada Yorumunuz 512 karaktere kadar istediğiniz yorumu yazabilirsiniz.Zaman aşımı süresi için 0-315360000 arasında saniye girin.Zaman aşımı süresi 0'dan büyükse , / f (force) parametresi belirtilir.

 

 shutdown /s /hybrid

 Bilgisayarın karma kapanmasını gerçekleştirir.

 

 shutdown /s / hybrid /f /t 0

 Çalışan uygulamaları hemen kapatmaya zorlar ve sonra bilgisayarın kapanmasını gerçekleştirir ve hızlı başlar .

 

 shutdown /s /hybrid /t xxx

 Bilgisayarın kapatılmasını gerçekleştirir ve saniyeler içinde belirttiğiniz zaman aşımı süresinden sonra hızlı başlatmaya hazırlar. Zaman aşımı süresi için istediğiniz 0-315360000 saniye arasında yukarıdaki komutta xxx yerine yazınız. Zaman aşımı süresi 0'dan büyükse, / f (force) parametresi belirtilir.

 

 shutdown /s /hybrid /c " Burada yorumunuz "

 Yorumunuzla ilgili bir uyarı görüntüler ve bilgisayarın kapatılmasını gerçekleştirir ve hızlı başlatma için hazırlar. Yorumunuzu yazın Yukarıdaki komutta 512 karaktere kadar istediğiniz yorumu yazabilirsiniz.

 

 shutdown /s /hybrid /t xxx /c " Burada yorumunuz "

 Yorumunuzla birlikte bir uyarı bildirimi görüntüler ve saniyeler içinde belirttiğiniz zaman aşımı süresinden sonra bilgisayarın karma olarak kapatılmasını gerçekleştirir.

 Yorumunuzu yazın Yukarıdaki komutta 512 karaktere kadar istediğiniz yorumu yazabilirsiniz.Zaman aşımı süresi için 0-315360000 arasında saniye girin.Zaman aşımı süresi 0'dan büyükse , / f (force) parametresi belirtilir.