Bilgisayarım'a Destek Bilgileri Ekleme

Bilgisayarım'a Destek Bilgileri Ekleme

Bilgisayarım'a Destek Bilgileri Ekleme - Customize OEM Support Information in Windows 10

Daha önceleri programlarla yapıldığını görmüştüm yakın zamanda da yabancı bir form da manuel olarak regedit'te nasıl yapıldığına dair bir makale okudum.Biraz araştırma yaptım ama hazır kod haline dökülmüşünü bulamadım.Bu nedenle de hem .reg hemde .bat şeklinde kodlamasını yaptım.

Tek yapmanız gereken dosya'ya edit diyerek kırmızı ile işaretlediğim alanları kendinize göre değiştirmeniz. (Türkçe Karakter karakter kullanmanızda sakınca yoktur) Dosya uzantılarını belirtildiği gibi yapınız.

Dikkat : "Logo"="%SystemRoot%\\system32\\dell.bmp" Dizininde belirtilen işlem de Ekleyeceğiniz Logo'yu Windows\System32 içine 120x120 boyutlarında .bmp uzantılı olarak buraya kopyalamanız gereklidir. (veya System32 içinde bir klasör oluşturup Örnek: klasörümüzün adı Logo olsun bunun içine de atabilirsiniz eğer bu şekilde yaparsanız kodu da değiştirmeniz gerekecektir yani %SystemRoot%\\system32\\dell.bmp yerine %SystemRoot%\\system32\\Logo\\dell.bmp şeklinde olmalıdır.) 

 

 

.Reg Kodlaması (.reg Yapınız) - ADD Customize OEM Support Information in Windows 10


Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation] 

"Logo"="%SystemRoot%\\system32\\dell.bmp" Logo

"Manufacturer"="Tahmaz Corp Inc."  Uretici Firma

"Model"="Dell Vostro 3668"  Cihaz Modeli

"SupportHours"="09:00 - 18:00"  Calisma Saatleri

"SupportPhone"="0555-555-55-55"  Destek Telefonu

"SupportURL"="http://tahmaz.net" Firma Web Sitesi

 

.Bat Kodlaması (.bat yapınız) ADD Customize OEM Support Information in Windows 10
 

@Echo Off

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "Logo" /t REG_SZ /d "%%SystemRoot%%\system32\dell.bmp" /f

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "Manufacturer" /t REG_SZ /d "Tahmaz INC." /f

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "Model" /t REG_SZ /d "Dell Vostro 3668" /f

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "SupportHours" /t REG_SZ /d "09:00 - 18:00" /f

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "SupportPhone" /t REG_SZ /d "0555-555-55-55" /f

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "SupportURL" /t REG_SZ /d "http://tahmaz.net" /f

Exit


Yaptığınız işlemleri Silmek için (.bat Yapınız) - Remove Customize OEM Support Information in Windows 10

@echo

reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v Logo /f

reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v Manufacturer /f

reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v Model  /f

reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v SupportHours /f

reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v SupportPhone /f

reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v SupportURL /f

exit