Excel Sheetleri Birleştirme

Excel Sheetleri Birleştirme

Excel dosyanızda birden çok sheet varsa ve bu sheet'lerin hepsini tek sheet'te birleştirmek isterseniz aşağıda verilen makro kodunu kullanabilirsiniz.

Sub SayfalariBirlestir()
Dim i As Integer
On Error Resume Next
Sheets(1).Select
Worksheets.Add
Sheets(1).Name = "Birlestir"
Sheets(2).Activate
Range("A1").EntireRow.Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A2")
For i = 2 To Sheets.Count
Sheets(i).Activate
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp)(2)
Next
Sheets("Birlestir").Select
End Sub