Hosts Dosyasına Site Ekleme .bat Kodu - Hosts Dosyası Temizleme (Default) .bat Kodu

Hosts Dosyasına Site Ekleme .bat Kodu - Hosts Dosyası Temizleme (Default) .bat Kodu

 

# Hosts Dosyasında site yasaklamak için .bat Kodu  - 1

 

@IF Exist %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts*.* Attrib +a -h -r -s %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts*.*>NUL
@IF Exist %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts Ren %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts Hosts.bak>NUL

@echo off > %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
SET NEWLINE=^& echo.
FIND /C /I "crm.devolutions.net" %windir%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^127.0.0.1 Yasaklanacak Site-1 >>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "crm.devolutions.net" %windir%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^127.0.0.1 Yasaklanacak Site-2 >>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "crm.devolutions.net" %windir%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^127.0.0.1 Yasaklanacak Site-3 >>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "crm.devolutions.net" %windir%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^127.0.0.1 Yasaklanacak Site-4 >>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

 

# Hosts Dosyasında site yasaklamak için .bat Kodu  - 2


@IF Exist %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts*.* Attrib +a -h -r -s %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts*.*>NUL
@IF Exist %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts Ren %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts Hosts.bak>NUL

@echo off > %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
@echo #    127.0.0.1       localhost > %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo 127.0.0.1 Yasaklanacak Site Adı veya Ip Adresi 1 >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo 127.0.0.1 Yasaklanacak Site Adı veya Ip Adresi 2 >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo 127.0.0.1 Yasaklanacak Site Adı veya Ip Adresi 3 >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo 127.0.0.1 Yasaklanacak Site Adı veya Ip Adresi 4 >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts

 

# Hosts Dosyasında site yasaklamak için .bat Kodu  - 3

Bu kod'da scripti çalıştırdığınız da size hangi IP ye ekleneceğini ve Hangi Sitenin Ekleneceğini Soracaktır! (Host dosyasında ki verileri silmez alt sıraya ekleyerek devam eder)

@echo off
@echo.
@echo.
@echo Varsayilan IP Adresi 127.0.0.1 ' dir
@echo.
@echo.
set /p IP=Ip Adresi Girin:
@echo.
@echo.
set /p SiteAdres=Yasaklanacak Site Adresini Giriniz:
Echo %ip%   %siteadres%>>"%Windir%\system32\drivers\etc\hosts"
@echo.
@echo.
@echo.
@echo.
@echo.
@color 3
@echo Site Yasaklilar Listesine Eklendi!...Lutfen Cikmak icin Bir Tusa Basiniz!
pause>nul
ipconfig /flushdns
Exit

 

Vermiş olduğum kodlarda ;

Mor Kısımlar Yetki almak için
Yeşil Kısımlar Yasaklanacak Site Adresi
Kırmızı kısım hosts dosyasının içindekileri silerek yeniden yazmak için

Hosts dosyasına önceki kayıtları silmeden ekleme yapacaksanız kırmızı alanı (@echo off > %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts) siliniz.

 

Eğer Hosts dosyasını Sıfırlamak (Default) yapmak isterseniz alttaki kodu kullanabilirsiniz;

 

@echo off > %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
@echo # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # entry should be kept on an individual line. The IP address should >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # be placed in the first column followed by the corresponding host name. >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # The IP address and the host name should be separated by at least one >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # space. >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # For example: >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo #  >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # localhost name resolution is handled within DNS itself. >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # 127.0.0.1       localhost >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts
@echo # ::1             localhost >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts

 

Ayrıca, Hosts Dosyası Site Yasaklamıyor!  Makalesine de göz atmak isteyebilirsiniz.

 

Bu ve bunun gibi daha nice Makale Kopyalanıp / Çoğaltılıncaya kadar Sadece tahmaz.net Adresinde.