One Drive Kaldırma Kodu

One Drive Kaldırma Kodu

Windows 10 yüklü bilgisayarıızdan One Drive uygulamasını kaldırmak için alttaki dosyayı indirip Yönetici olarak çalıştırırsanız Uygulama sisteminizden kaldırılacaktır.

Download

 ... veya buyrun kodlar burada,kendiniz bu kodları bir not defterine yapıştırıp uzantısını .bat olarak kaydedin ve yönetici olarak çalıştırın.

 

Kodların Açık Hali alttaki gibidir....

 

@echo off

cls

set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"

set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"

echo OneDrive islemi kapatiliyor.

echo.

taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1

ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo OneDrive kaldiriliyor.

echo.

if exist %x64% (

%x64% /uninstall

) else (

%x86% /uninstall

)

ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo OneDrive'dan arda kalanlar temizleniyor.

echo.

rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1

rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1

rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1

rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1

echo OneDrive, Dosya Gezgini yan panelinden kaldiriliyor.

echo.

REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1

REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1

exit