Regedit Key Girme - Regedit Key Silme - Regedit Parametreler

Regedit Key Girme - Regedit Key Silme - Regedit Parametreler

Örnek Kodumuz: 

Reg.exe add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" /v "Test" /t REG_DWORD /d "000001" /f

Açılımı

Reg add  "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"  /v "Test"     /t REG_DWORD    /d "000001"          [/f]

reg add  <KeyName\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\.>   [{/v ValueName | /ve}]                  [/t DataType]           [/d Data]               /force

reg add  <Anahtar Adı>                                              /v Değer Adı                                 /t Veri Tipi                /d Veri Değeri>    /f Zorlama Parametresi


Ayrıca

* Uzak bir bilgisayar belirtmek için, KeyName’in bir parçası olarak bilgisayar adını (\\ <BilgisayarAdı> \) biçiminde ekleyin .

* Yerel bilgisayar için geçerli kök anahtarları: HKLM, HKCU, HKCR, HKU ve HKCC.

* Uzak bir bilgisayar belirtilirse, geçerli kök anahtarları: HKLM ve HKU.

* <AnahtarAdı> Eklenecek alt anahtarın veya girdinin tam yolunu belirtir.

* /f Değer Adı Parametresi /v veya /ve olarak kullanılır alt Anahtarı belirtir

* /t Veri Tipi Parametresi /t olarak kullanılır,altta verdiğim Veri Tiplerinden biri girilir.

* /d Veri Değeri Parametresi /d olarak kullanılır /v alt anahtarına değer girmek için kullanılır. (Örnek: /d "0000001")

* /f Zorlama Parametresi Parametresi /f olarak kullanılır.Onay almadan işlemin yapılmasını sağlar.(Force)


Yukarıdaki gibi bir kod'da Kullanabileceğiniz Veri Tipleri  (DataType Tips) :

REG_BINARY

REG_DWORD

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN

REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN

REG_DWORD_BIG_ENDIAN

REG_EXPAND_SZ (String Value)

REG_MULTI_SZ (String Value)

REG_LINK

REG_NONE

REG_QWORD

REG_SZ


Bir Örnek daha Verelim : (dosyauzantisi.reg)

Bu örnekte registry'de bir   Key / Değer Adı / Veri  / Veri Değeri Oluşturalım.


Örnek Kod

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Deneme\Tahmaz\]               

"Adi"="Sezer " 

"Soyadi"="Tahmaz" 

Burada .reg kodumuza Belirtilen Key Sırasında Deneme adında bir Key oluştur sonrada onun altına Tahmaz isimli bir 
alt key oluşturduktan sonra Alt key içine Adi ve  Soyadi adlı 2 adet Veri  Ekle ve Belirttiğim Değerleri bu veriye ekle (Sezer Tahmaz) dedik.


Peki Gelelim silme işlemine Vermiş Olduğumuz Kodu Nasıl Sileriz? : (dosyauzantisi.bat)

Örnek 1 : Key Altında Değer Silme

Reg delete "HKLM\Software\Deneme" /v "Test" /f       <<<<<<<< Bu komut ise Deneme Key'i Altında ki Test isimli Dword değerini silmek için

Örnek 2 :
Reg delete "HKLM\Software\Deneme" /f                 <<<< Bu komut  Deneme isimli KEY'i silmek için.

Reg delete "HKLM\Software\Deneme\Sil" /f                 <<<< Bu komut  Deneme isimli KEY'in Sil isimli alt key'ini silmek için.