Sağ Tuşa Sahipliği Göster

Sağ Tuşa Sahipliği Göster

Sağ Tuşa Sahipliği Göster Kodunu Sağ Tuş Menüsüne 2 Ayrı Şekilde Ekleyebiliriz,

1.) .bat dosyası ile 2.) .reg dosyası ile...

İstediğiniz kodu bir not belgesine kaydedin ve uzantısını da ona göre düzenleyiniz..Kodu uyguladıktan sonra sağ tuş menüsü şu şekilde olacaktır ;

 

        

 

 

Türkçe Sistemler için :

 

Sağ Tuşa Sahipliği Göster Ekle .bat Kodu [Uzantısını .bat olarak kaydedin]

@Echo Off
Reg.exe add "HKCR\*\shell\Owner" /v "MUIVerb" /t REG_SZ /d "Sahipliği Göster" /f
Reg.exe add "HKCR\*\shell\Owner" /v "Icon" /t REG_SZ /d "imageres.dll,-1029" /f
Reg.exe add "HKCR\*\shell\Owner\command" /ve /t REG_SZ /d "powershell -NoExit Get-ACL '%%1'| Format-List -Property Owner" /f
Reg.exe add "HKCR\Directory\shell\Owner" /v "MUIVerb" /t REG_SZ /d "Sahipliği Göster" /f
Reg.exe add "HKCR\Directory\shell\Owner" /v "Icon" /t REG_SZ /d "imageres.dll,-1029" /f
Reg.exe add "HKCR\Directory\shell\Owner\command" /ve /t REG_SZ /d "powershell -NoExit Get-ACL '%%1'| Format-List -Property Owner" /f
Reg.exe add "HKCR\Drive\shell\Owner" /v "MUIVerb" /t REG_SZ /d "Sahipliği Göster" /f
Reg.exe add "HKCR\Drive\shell\Owner" /v "Icon" /t REG_SZ /d "imageres.dll,-1029" /f
Reg.exe add "HKCR\Drive\shell\Owner\command" /ve /t REG_SZ /d "powershell -NoExit Get-ACL '%%1'| Format-List -Property Owner" /f
Exit

 

Sağ Tuşa Sahipliği Göster Sil .bat Kodu [Uzantısını .bat olarak kaydedin]

@Echo Off
Reg.exe delete "HKCR\*\shell\Owner" /f
Reg.exe delete "HKCR\Directory\shell\Owner" /f
Reg.exe delete "HKCR\Drive\shell\Owner" /f
Exit
 

 

Sağ Tuşa Sahipliği Göster Ekle .reg Kodu [Uzantısını .reg olarak kaydedin]

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Owner]
"MUIVerb"="Sahipliği Göster"
"Icon"="imageres.dll,-1029"

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Owner\command]
@="powershell -NoExit Get-ACL '%1'| Format-List -Property Owner"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Owner]
"MUIVerb"="Sahipliği Göster"
"Icon"="imageres.dll,-1029"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Owner\command]
@="powershell -NoExit Get-ACL '%1'| Format-List -Property Owner"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Owner]
"MUIVerb"="Sahipliği Göster"
"Icon"="imageres.dll,-1029"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Owner\command]
@="powershell -NoExit Get-ACL '%1'| Format-List -Property Owner"
 

 

Sağ Tuşa Sahipliği Göster Sil .reg Kodu [Uzantısını .reg olarak kaydedin]

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Owner]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Owner]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Owner]

 

İngilizce Sistemler için :

 

Sağ Tuşa Sahipliği Göster Ekle .bat Kodu [Uzantısını .bat olarak kaydedin]

 

@Echo Off
Reg.exe add "HKCR\*\shell\Owner" /v "MUIVerb" /t REG_SZ /d "View Owner" /f
Reg.exe add "HKCR\*\shell\Owner" /v "Icon" /t REG_SZ /d "imageres.dll,-1029" /f
Reg.exe add "HKCR\*\shell\Owner\command" /ve /t REG_SZ /d "powershell -NoExit Get-ACL '%%1'| Format-List -Property Owner" /f
Reg.exe add "HKCR\Directory\shell\Owner" /v "MUIVerb" /t REG_SZ /d "View Owner" /f
Reg.exe add "HKCR\Directory\shell\Owner" /v "Icon" /t REG_SZ /d "imageres.dll,-1029" /f
Reg.exe add "HKCR\Directory\shell\Owner\command" /ve /t REG_SZ /d "powershell -NoExit Get-ACL '%%1'| Format-List -Property Owner" /f
Reg.exe add "HKCR\Drive\shell\Owner" /v "MUIVerb" /t REG_SZ /d "View Owner" /f
Reg.exe add "HKCR\Drive\shell\Owner" /v "Icon" /t REG_SZ /d "imageres.dll,-1029" /f
Reg.exe add "HKCR\Drive\shell\Owner\command" /ve /t REG_SZ /d "powershell -NoExit Get-ACL '%%1'| Format-List -Property Owner" /f
Exit

 

Sağ Tuşa Sahipliği Göster Sil .bat Kodu [Uzantısını .bat olarak kaydedin]

@Echo Off
Reg.exe delete "HKCR\*\shell\Owner" /f
Reg.exe delete "HKCR\Directory\shell\Owner" /f
Reg.exe delete "HKCR\Drive\shell\Owner" /f
Exit

 


Sağ Tuşa Sahipliği Göster Ekle .reg Kodu [Uzantısını .reg olarak kaydedin]

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Owner]
"MUIVerb"="View Owner"
"Icon"="imageres.dll,-1029"

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Owner\command]
@="powershell -NoExit Get-ACL '%1'| Format-List -Property Owner"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Owner]
"MUIVerb"="View Owner"
"Icon"="imageres.dll,-1029"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Owner\command]
@="powershell -NoExit Get-ACL '%1'| Format-List -Property Owner"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Owner]
"MUIVerb"="View Owner"
"Icon"="imageres.dll,-1029"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Owner\command]
@="powershell -NoExit Get-ACL '%1'| Format-List -Property Owner"
 

 

Sağ Tuşa Sahipliği Göster Sil .reg Kodu [Uzantısını .reg olarak kaydedin]

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Owner]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Owner]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Owner]