Visual Basic Kodlarının Türkçe Karşılığı

Visual Basic Kodlarının Türkçe Karşılığı

Add Class Module: Sınıf Modüllü (Class Module) denilen özel tipte bir modül oluşturmak veya mevcut bir sınıf modülü eklemekiçin kullanılır.

Add Data Report: Veritabanı uygulamalarına Data Report eklemek için kullanılır. Data Report , raporların hazırlandığı ve gösterildiği tasarım ekranlarıdır. 

Add DHTML Page: Dinamik Html uygulamalarımıza yeni dinamik Html sayfaları eklemek için kullanılır. 

Add: Ekle 

Add File: Aktif olan projenize daha önceden hazırlanmış genel maksatlı modüller , formlar , sınıf modülleri ve kaynak dosyalar gibi bileşenleri eklemek için kullanılır. 

Add Form: Aktif formun içine yeni veya mevcut bir form katmak için kullanılır. 
Add MDI Form Multiple Document Interface: ( Çok sayıda döküman içeren arayüz ) oluşturulabilir veya mevcut bir MDI formu uygulamaya ekleyebiliriz.More ActiveX Designers 
Add Microsoft UserConneciton: Uygulamaya UserConneciton nesnesi eklemek için kullanılır. DataEnvironment nesnesine benzer fakat UserConneciton nesneleri RDO ( Remote Database Object ) için kullanılır. 
Add Module: Aktif formun içine yeni veya mevcut bir modül katmak için kullanılır. 
Add Project: VB 6.0 ile 5.0 sürümünde olduğu gibi uygulamalarımıza birden fazla proje ekleyebiliriz. Proje penseresi birden fazla proje içerdiğinde Proje Group olarak değişir. 
Add Property Page: Yaptığınız ActiveX kontrolleri için özellik sayfası ( Property Page ) oluşturmak için kullanılır. 
Add User Control: Sadece kendi projenizde kullanabileceğiniz ActiveX kontrolleri oluşturmak için kullanılır. 
Add User Document: Projeye yeni bir ActiveX dökümanı eklemek için kullanılır. ActiveX dökümanları Internet Explorer programı ile beraber çalışırlar. 
Add Watch: Bir değişken veya ifadenin programın icrası boyunca değerinin izlenmesini sağlar. Bu menü elemanının seçimi ile ekrana bir dialog kutusu çıkar. Expression kısmına izlenecek değişken yerleştirilir. Watch Type (gözlem tipi) kısmı 3 farklı seçenek sunar. 
Add WebClass IIS (Internet Information Server): uygulamalarına WebClass nesnesi eklemek için kullanılır. WebClass nesnesi tarayıcının HTTP isteklerine karşılık üretilen ve yine tarayıcıya gönderilen web elemanlarını içerir. WebClass nesnesi web server üzerinde bulunur ve tarayıcıya gönderilecek Html formatındaki sayfaların hazırlanması için Visual Basic kodlarını kullanır. 
After: den sonra 
Array: Düzenlemek 
Beep: Bib 
Break When Value Changes: İfadenin değeri değiştiği anda break moduna geçilecektir. 
Break When Value Is True: İfade TRUE değerini alınca program icrası geçici bir sure için durdurulacaktır. 
Button: Düğme 
Call Stack: Projeleriniz içinde , o esnada aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir. 
Caption: Başlık 
Cell: Hücre 
Check: Onay kutusu 
Clear All Bookmarks: Aktif kod penceresindeki bütün yer tutamaklarını iptal eder. 
Clear All Breakpoints: Toggle Breakpoint ile belirtilen bütün durma noktalarını iptal eder. 
Close: Bitir 
Code: Seçilmiş olan form ya da modülün Code penceresini görüntülemek için kullanılır. 
Color Palette: Seçilmiş VB nesnelerinin renklerini değiştirmek üzere , renk paletini ekrana getirir. 
Color: Renk 
Combo: Açılır kutu 
Complete Word VB: yamakta olduğunuz ifadeden kelimeyi bulmay çalışır. Eğer birden fazla alternatif söz konusu ise , bir tanesini seçmeniz için muhtemel , ilk ifadenin seçili olduğu bütün ifadeleri içeren küçük bir pencere açar. Bookmarks 
Components: VB'te kullanabileceğiniz kontrol nesnelerin sayı ve çeşidini arttırmak ve DLL uzantılı tasarımları projeye eklemek için kullanılır.
Continue: Devam 
Copy: Seçili metnin kopyalanmasını sağlar. 
Cut: Seçili metnin kesilmesini sağlar. 
Data View Window: Data view penceresini görüntüler. 
Definition: Kursörün üzerinde bulunduğu , aktif bir prosedüre ait kod penceresini görüntülemek için kullanılır. 
Delete: Sil 
Delete Table From: Database Veri tabanından bir tabloyu siler. 
Edit: Düzenle 
Edit Watch: Gözlenen değerler üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmak istenirse kullanılır. 
Else: ifadesi aksi taktirde şunu yap şeklinde bir ifadedir 
End: Bitti 
end: son 
Endif: Eğer bitti 
Exit: Visual Basic ortamından çıkmak için kullanılır. 
False: Hayır 
Field: Alan 
Find: Bir VB kodu içerisinde bir metni aramak için kullanılır. 
Find Next: Arama işlemini , bir önceki aramada belirtilen ifade için ışıklı kalemin kadığı yerden itibaren yeniden başlatır. Eşdeğeri F3 tuşudur 
First: İlk kayıt 
Font: Yazı tipi 
Form Layout: Window Layout penceresinde formların ekrandaki pozisyonları mouse yardımı ile ayarlanabilir. 
Goto: Git 
GotoRecord: Kayda git 
Height Yükseklik 
Hint: İp ucu 
If Eğer 
Immediate Window: Hata ayıklama penceresi ekrana gelecektir. 
Indent: Kursörün bulunduğu satırı tab tuşunun belirttiği ölçüde sağa kaydırır. Eşdeğeri Tab tuşudur. 
Input: Veri gir 
Insert: Ekle 
Insert File: Aktif kodun içine kursörün bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyada bulunan kodu eklemek isterseniz bu menü seçeneğini kullanmalısınız. 
ItemIndex: Seçili 
Label: Etiket 
Last Position Kod penceresinde en son bulunduğunuz noktaya yeniden dönmek için kullanılır. 
Last: Son kayıt 
Left: Sol 
List Constants: Kod penceresinde , yazılan ifadenin alabileceği sabit değerleri içeren yardımcı bir pencere görüntüler. 
List: Liste kutusu 
List Properties/Methods: Kod penceresine yazılan her uygun ifadenin ardından bu ifadeden sonra yazılabilecek mümkün diğer ifadeleri içeren bir ardım kutucuğu görüntüler. Bu işlemin kod yazılımı sırasında kendiliğinden gercekleştirilmesi için Tools/Optionsmenü seçeneğiyle açılan Options diyalog penceresinde Auto List Members seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir. 
Locals: Window O esnada aktif prosedürdeki bütün değişkenleri ve değerlerini gösterir. 
Loop: Döngü, çevrim 
Make: .EXE Geliştirmiş olduğunuz projenizi Windows ortamında , VB ortamına ihtiyaç duymadan çalıştırabilir hale getirebilirsiniz.Bu menü seçeneği aynı zamanda ActiveX kontrol projelerini .OCX ve ActiveX kod bileşeni uygulamalarını .DLL uzantılı dosyalara dönüştürmek içinde kullanılır. 
Make Project Group: Şayet uygulamanız bir den fazla proje içeriyorsa görüntülenir. 
Memo: Yazı kutusu 
Message: Mesaj 
MessageBeep: Ses 
Name: İsim, Ad 
New Project: Yeni bir VB projesi başlarmak için kullanılır. Eğer önceden yüklü başka bir proje varsa ve üzerinde bir değişiklik yapılmışsa , son halinin saklanıp saklanmıyacağı sorulur. 
Next Bookmark: Bir sonraki yer tutamağı ile işeretlenmiş kod satırına ulaşır. 
Object: Aktif kod ile ilişkili olan nesneyi ( form gibi ) görüntülemek için kullanılır. Eşdeğeri SHIFT+F7 
Object Browser: Nesne gözatıcısı penceresi ekrana gelir. 
OnClick: Tıklanınca 
OnClose: Kapanınca 
OnLoad: Yüklenince
Open Project: Daha önceden diske saklamış olduğumuz bir VB projesini yüklemek için kullanırız. 
Outdent Indent: menü seçeneğinin gerçekleştirdiği işin tam tersini yapar. Eşdeğeri SHIFT+Tab 
Parameter Info: Kod penceresinde yazılan fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösteren yardımcı bir pencere görüntüler. 
Paste: En son kopyalanan veya kesilen metnin yapıştırılmasını sağlar. 
Paste Link: Başka bir Windows uygulaması içinden Clipboard'a kopyalanmıi olan verileri , aktif VB uygulaması içine aktarmak için kullanılır. İki uygulama arasında kurulan bir link olduğu için , orjinal nesnenin üzerinde yapılan her değişiklik VB'deki kopyasınada aynen yansımaktadır. Bu menü seçeneği sadece DDE ( Dynamic Data Exchange-Dinamik Veri Değişimi ) özelliğine sahip Windows uygulamaları için kullanılabilir. 
Previous Bookmark: Bir önceki yer tutamağı ile işeretlenmiş kod satırına ulaşır. 
Print: Aktif fromu , forma bağlı kodları , üzerinde çalıştığınız modülü ya da uygulamanızdaki tüm formları yazıcıya aktarma imkanı sağlar. 
Print Setup: Uygulamanızı yazıcıya aktarırken , kullanacağınız yazıcı tipini bilgisayara tanıtma , yazıcıdaki kağıt ve baskı ayarlarını belirtme imkanı sağlar. 
Prior: Önceki 
Project Explorer: Project başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede , o esnada aktif olan projeyi oluşturan dosyaların bir listesini görmek mümkün olmaktadır. 
Project Properties: Visual Basic projesi ile ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır. 
Properties Window Properties ( Özellikler ): başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede o esnada aktif olan nesne için geçerli olan özelliklerin bir listesini ve bu özelliklere o esnada stanmış olan değerleri incelemek mümkündür. 
Property Pages: Tasarım ortamında kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir kontrolün özelliklerinde değişiklik yapmak amacıyla özellik sayfalarını listeler. Eşdeğeri SHIFT+F4 tuşlarıdır. 
Quick Info: Kod penceresinde seçilen fonksiyonların , metodların , prosedürlerin ve değişkenlerin yazılımını gösteren yardımcı bir pencere görüntüler. 
Quick Watch: Break modunda kursörün üzerinde bulunan özelliğin veya değişkenin değerini görüntüleyen bir dialog pencersi görüntüler. 
Redo: Son yapılan işlemi tekrarlar. 
References: Projeniz içerisine başka uygulama programları yada nesne kütüphanelerinden nesneler katma imkanı sağlar. 
Remove: Aktif projenizin içindeki bir dosyayı bu proje içinden çıkarma imkanı sağlar. 
Remove Project: Aktif uygulamanız içindeki bir projeyi uygulama içinden çıkarmak için kullanılır. 
Replace: Bir metin içinde bir sözcüğü aratıp , bulunduğu takdirde başka bir sözcükle değiştirebilme imkanı sağlar. 
Run To Cursor Programı yeniden başlatarak kursörün olduğu kısma kadar icra ettirilmesini sağlar. 
Save: Aktif proje penceresinde seçilmiş olan bir nesneyi diske saklamak için kullanılır. 
Save As: Daha önceden diske saklanmış bir dosya yeni bir isimle yeniden saklanabilir. 
Save Project: Aktif uygulamanız içindeki projeleri ve projeler ile ilişkili tüm dosyaları saklamak için kullanılır. 
Save Project As: Daha önce diske saklanmış olan , son hali disktekinden farklı olan tüm bileşenleri yeni bir isimle saklamayı sağlar. 
Search: Ara 


Not: Bu Makale alıntı yapılmıştır.