Windows 10 Metro Menüsü'nü Açmak/Kapatmak

Windows 10 Metro Menüsü'nü Açmak/Kapatmak

Windows 10 Metro Menüsünü Açmak/Kapatmak

 

Hkey Current User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer altında RPEnabled anahtar değerini 0 (Sıfır) yapın

veya 

Başlat/Çalıştır/Cmd/  (yada) Windows Tuşu + R Tuşu'na basın cmd yazın. Açılan ekrana 

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v RPEnabled /t REG_DWORD /d "0"  Yazıp Enter'a Basın.

Kapatmak için 

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v RPEnabled /t REG_DWORD /d "1" Yazıp Enter'a Basın.