Windows Paylaşılan Klasörleri Kapatma

Windows Paylaşılan Klasörleri Kapatma

Net Share (Gizli Windows Paylaşımlarını Görme ve Kapatma)

 

# c,d,e,f,g,h harfleriyle gösterilenler sürücü harflerinizdir.Siz kendi paylaşım dosya veya sürücülerinizi görmek için cmd ekranına net share komutunu yazınız.

 

Komut-1

 

@echo off net 

share c$ /d 

net share d$ /d 

net share f$ /d 

net share g$ /d 

net share h$ /d 

net share e$ /d 

net share admin$ /d 

net share IPC$ /d

Yukardaki kodu kopyalayın bir note pad'e yapıştırın ve uzantısını .bat olarak kaydedin ve "startup" klasörünüze taşıyınız.

 

Komut-2

set ws =CreateObject("WScript.Shell")

ws.Run("net share c$ /DELETE")

ws.Run("net share d$ /DELETE")

ws.Run("net share e$ /DELETE")

ws.Run("net share f$ /DELETE")

ws.Run("net share ADMIN$ /DELETE")

ws.Run("net share IPC$ /DELETE")

 Yukardaki kodu kopyalayın bir note pad'e yapıştırın ve uzantısını .vbs olarak kaydedin ve "startup" klasörünüze taşıyınız.

 

Komut-3

 

strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonat e}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colShares = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Share")

For Each objShare in colShares

msgbox objShare.name

objShare.delete

Next 

 

 Yukarıdaki kodu kopyalayın bir note pad'e yapıştırın ve uzantısını .vbs olarak kaydedin ve "startup" klasörünüze taşıyınız.

 

# Not: Bu 3. kod'dan hangisini kullanırsanız kullanın Gizli paylaşım klasörlerini kapatmış olacaksınız.