avatar

Temizleme & Bakım Scripti v10 - [Super Batch Codes]

24/02/2018
Sezer Tahmaz

Scriptin bu versiyonunda ev kullanıcısı kadar Teknik Servis arkadaşlarında ihtiyaçlarını karşılayacak bazı menüler ekledim.

Umarım Memnun Kalırsınız..

 

Temizleme & Bakım Scripti

 Script'ten görüntüler...

Lütfen Dikkatli Okuyunuz :

# Hazırlamış olduğum scriptin sizin sisteminizde işe yarayıp yaramayacağını bilemem.Bazı komutlar İşletim Sistemi + Sistem Türü (32 veya 64 bit veya Professional,Education,Enterprise gibi) Seçmektedir.

# Her ne kadar içinde zararlı bir kod olmasa da kullandığınız menü (Temizleyiciler ve Tarayıcı Siliciler) bilgilerinizin kaybolmasına neden olabilir.Kullanmadan önce yedekleme yapmayı unutmayınız.

>>>Bu blog haricinde farklı bir yerden bu isimle paylaşılmış herhangi bir dosyayı indirmeyiniz.!<<<

# Kullanıp Kullanmamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

# veee en büyük PROBLEM,

Çıkmak için Mutlaka Menüdeyken gösterildiği üzere "0" butonunu tuşlayınız,Olaki direk scripti kapattınız ve siyah ekran da kaldıysanız CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın ve Görev Yöneticisi ni seçin.Açılan pencere de Dosya/Yeni Görev'i Çalıştır kutucuğa explorer.exe yazın masaüstünüz gelecektir.

Dosyayı Alttan indirmeden önce lütfen yukarıdaki yazıları iyice okuyunuz...

 

DOWNLOAD:

Buradan

veya

Buradan  (Link Yenilendi.. *Ufak bir düzenleme yaptım* Lütfen 27.02.2018 Tarihinden önce indirenler yeniden indirsin.)

Rar Pass: sezertahmaz

 

Script'in kodlarını normalde atıyorum ama bu sefer (2000) satırdan fazla olduğu için malesef atamadım.Affınıza sığınıyorum,artık indirdiğinizde kendiniz görürsünüz.

 

Örnek birkaç satır kodu paylaşıyorum:

 

Host Dosyası Temizleme:

@IF Exist %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts*.* Attrib +a -h -r -s %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts*.*>NUL

@IF Exist %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts Ren %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts Hosts.bak>NUL

@echo 127.0.0.1  localhost > %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts

 

@echo 127.0.0.1  mpa.one.microsoft.com >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts

 

Gizli Dosyaları Göster:

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN" /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 2 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN" /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL" /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL" /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden" /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden" /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden" /v Type /t REG_SZ /d Group /f

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\UsbStor" /V Start /T REG_DWORD /D 3 /F

@reg add "Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" /V WriteProtect /T REG_DWORD /D 0 /F

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Policies\Microsoft\windows\System" /v "DisableCMD" /t REG_DWORD /d 0 /f

 

@reg add "Hkey_Current_User\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer" /v norun /t reg_dword /d 0 /f

 

DNS Temizleme :

@netsh winsock reset

@netsh int ip reset

@ipconfig.exe /release

@ipconfig.exe /renew

@ipconfig.exe /flushdns

 

@ipconfig.exe /registerdns

 

Windows Update Sorunlarını Giderme:

net stop wuauserv

del %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log

rmdir %windir%\softwaredistribution /s /q

rmdir %windir%\system32\softwaredistribution /s /q

 

net start wuauserv

 

Local Kullanıcı Silme:

 

echo [1] Local Kullanici Olustur

echo [2] Local Kullanici Sil

echo [3] Ana Menu

echo [0] Exit

echo.

echo Not: Silmek istediginiz Kullanici Adina Dos Ekraninda net user yazarak bakabilirsiniz!

echo.

set /p SzrT=Seciminiz:

set /p SzrT=Seciminiz:

if %SzrT%==1  goto Kullanici Olustur

if %SzrT%==2  goto Local Kullanici Sil

if %SzrT%==3  goto menu1

if %SzrT%==4  goto exit

:Kullanici Olustur

cls

set /p UserInputPath1=KullaniciAdi: &

set /p UserInputPath2=Sifre: &

net user %UserInputPath1% %UserInputPath2% /add

NET LocalGroup Administrators %UserInputPath1% /add

NET LocalGroup Users %UserInputPath1% /delete

echo.

echo.

echo Kullanici silindi

echo.

echo Ust Menuye donmek icin bir tus'a basin. . .

pause >nul

goto :7

:Local Kullanici Sil

cls

net users

echo Silinecek kullanici adini yaziniz

set /p UserInputPath1=KullaniciAdi: &

 

net user %UserInputPath1% /delete

 

One Drive Kaldırma:

set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"

set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"

echo OneDrive islemi kapatiliyor.

echo.

taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1

ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo OneDrive kaldiriliyor.

echo.

if exist %x64% (

%x64% /uninstall

) else (

%x86% /uninstall

)

ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo OneDrive'dan arda kalanlar temizleniyor.

echo.

rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1

rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1

rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1

rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 

echo OneDrive, Dosya Gezgini yan panelinden kaldiriliyor.

echo.

REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1

 

REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1

Ana Sayfa Google:

REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /V "Start Page" /D "http://www.google.com/" /F

taskkill /im firefox.exe* /f

ping 1.1.1.1 -n 1 -w 3000 > nul

cd /D "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles"

cd *.default

set ffile=%cd%

echo user_pref("browser.startup.homepage", "https://www.google.com/search?q=test");>>"%ffile%\prefs.js"

set ffile=

cd %windir%

start firefox.exe

 

 

Tarayıcı Dosya indirmeyi Yasaklama:

Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3" /v "1806" /t REG_DWORD /d "3" /f

Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3" /v "1807" /t REG_DWORD /d "3" /f

Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3" /v "1808" /t REG_DWORD /d "3" /f

Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3" /ve /t REG_SZ /d "" /f

Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3" /v "1803" /t REG_DWORD /d "3" /f

 

Cortana Kapatma:

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d "0" /f

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /t REG_DWORD /d "0" /f

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "ConnectedSearchUseWeb" /t REG_DWORD /d "0" /f

 

USB Belleğe Kopyalama Yasağı:

Reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" /v "WriteProtect" /t REG_DWORD /d "1" /f

 

Smart Screen Kapatmak:

Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v "SmartScreenEnabled" /t REG_SZ /d "Off" /f

Reg.exe add "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Storage\microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge\PhishingFilter" /v "EnabledV9" /t REG_DWORD /d "0" /f

Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost" /v "EnableWebContentEvaluation" /t REG_DWORD /d "0" /f

 

UAC Kapatma:

%WINDIR%\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f

Yönetimsel Paylaşımları Kapatma:

Reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" /v "AutoShareWks" /t REG_DWORD /d "0" /f

Reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" /v "AutoShareServer" /t REG_DWORD /d "0" /f

 

USB Kopyalamayı Kapat:

set /p USB=Seciminizi Yapin ve ENTER Basin: 

rem if not '%USB%'=='' set choice=%USB:~0;1%

if '%USB%'=='1' goto AC

if '%USB%'=='2' goto KAPAT

if '%USB%'=='3' goto menu2

if '%USB%'=='4' goto menu1

if '%USB%'=='5' goto exit

if not '%USB%'=='' ECHO "%USB%" Yanlis Giris,Yeniden Deneyin [1,2 veya 3 Tuslayiniz]

ECHO.

goto start

:AC

If exist "%Temp%\~import.reg" (

 Attrib -R -S -H "%Temp%\~import.reg"

 del /F /Q "%Temp%\~import.reg"

 If exist "%Temp%\~import.reg" (

  Echo Could not delete file "%Temp%\~import.reg"

  Pause

 )

)

> "%Temp%\~import.reg" ECHO Windows Registry Editor Version 5.00

>> "%Temp%\~import.reg" ECHO.

>> "%Temp%\~import.reg" ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]

>> "%Temp%\~import.reg" ECHO "WriteProtect"=dword:00000001

REGEDIT /S "%Temp%\~import.reg"

DEL "%Temp%\~import.reg"

cls

ECHO.

ECHO.

ECHO   USB Yazma Korumasini ACILDI!

ECHO.

ECHO   USB Belleklere Bu Bilgisayardan Kopyalama Yapamazsiniz...!

ECHO.

ECHO.

ECHO   Menuye Donmek icin Bir Tusa Basin

PAUSE

cls

goto start

:KAPAT

If exist "%Temp%\~import.reg" (

 Attrib -R -S -H "%Temp%\~import.reg"

 del /F /Q "%Temp%\~import.reg"

 If exist "%Temp%\~import.reg" (

  Echo Could not delete file "%Temp%\~import.reg"

  Pause

 )

)

> "%Temp%\~import.reg" ECHO Windows Registry Editor Version 5.00

>> "%Temp%\~import.reg" ECHO.

>> "%Temp%\~import.reg" ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]

>> "%Temp%\~import.reg" ECHO "WriteProtect"=-

REGEDIT /S "%Temp%\~import.reg"

DEL "%Temp%\~import.reg"

 

Chrome Sıfırlama:

set ChromeDir=C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data

del /q /s /f "%ChromeDir%"

rd /s /q "%ChromeDir%"

 

Lütfen Devamı için Scripte Göz atınız...

Yorumlar Yorum Yap

Son Yazılar