avatar

Temizleme Scripti V6 (Remover Script v6)

14/10/2017
Sezer Tahmaz

Temizleme Scripti v6

Bildiğiniz gibi bloğumu ilk açtığım dönemlerde beğendiğinizi umduğum Temizleme serisi scripti geliştirmeye devam ediyorum ve Versiyon güncellemelerini sizlerle paylaşıyorum işinize yaraması dileğiyle.

Download

Veya

Yönetici olarak çalıştırmayı unutmayınız!!

Rar Pass: sezertahmaz

 

incelemek isteyenler için kodların bir kısmı aşağıdadır....

 

@echo off

@taskkill /im explorer.exe /f

@taskkill /im wscript.exe

color a

cd..

cd..

@cls

@Echo off

@echo.

@echo.

@echo. ***************************** UYARI *******************************

@echo.

@Echo. # Windows 7 ve Sonrasi icin uyumludur...(XP Eklendi)

@Echo. # Yonetici Olarak Calistiriniz...

@echo.

@echo.

@Echo. ************ YAPACAGI ISLEMLER ASAGIDA LISTELENMISTIR **************

@echo.

@echo.

@echo. # Gereksiz Dosya Temizligi

@echo. # Hosts Duzenlemesi

@echo. # DNS Yenilemesi

@echo. # Kayit Defteri Duzenlemesi

@echo. # Tarayicilar icin (IE,Chrome) History ve Bookmark Temizligi

@echo. # Gizli Dosyalari Goster ve Dahasi ...

@echo. # Windows Update Sorunlarini Giderme

@echo. # Local Kullanici Ekleme ve Silme

@echo.

@echo.

@echo.

@echo.

@Echo. HAZIRSANIZ BIR TUSA BASINIZ...!

@Pause >nul

@echo off

:menu

cls

color c

echo.

echo Lutfen Bir Secim Yapiniz...

echo ************************

echo.

echo [1] Zararli Yazilim Temizligi

echo [2] Genel Dosya Temizligi

echo [3] Host Dosyasi Duzenlemesi

echo [4] Gizli Dosyalari Goster

echo [5] DNS Temizleme

echo [6] Windows Update Sorunlarini Gider

echo [7] Local Kullanici Ekle veya Sil

echo [8] Exit

echo.

set /p op=Seciminiz:

if %op%==1 goto 1

if %op%==2 goto 2

if %op%==3 goto 3

if %op%==4 goto 4

if %op%==5 goto 5

if %op%==6 goto 6

if %op%==7 goto 7

if %op%==8 goto exit

goto error

:1

cls

color a

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo Zararli Yazilimlar Siliniyor

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo.

@taskkill /im Boot.exe /f /t

@taskkill /im SE2010.exe /f /t

@taskkill /im WSscript.exe /f /t

@taskkill /im WinForm.exe /f /t

@taskkill /im activexdebugger32.exe /f /t

@taskkill /im ahnsbsb.exe /f /t

@taskkill /im amo.exe /f /t

@taskkill /im amva.exe /f /t

@taskkill /im amvo.exe /f /t

@taskkill /im antivirusxp.exe /f /t

@taskkill /im aspimgr.exe /f /t

@taskkill /im autorun.exe /f /t

@taskkill /im autorun.vbs.exe /f /t

@taskkill /im avpo.exe /f /t

@taskkill /im bittorrent.exe /f /t

@taskkill /im command.exe /f /t

@taskkill /im copy.exe /f /t

@taskkill /im fooool.exe /f /t

@taskkill /im herss.exe /f /t

@taskkill /im host.exe /f /t

@taskkill /im ie.exe /f /t

@taskkill /im is2010.exe /f /t

@taskkill /im kamsoft.exe /f /t

@taskkill /im kavo0.exe /f /t

@taskkill /im kxvo.exe /f /t

@taskkill /im meex.exe /f /t

@taskkill /im next1.exe /f /t

@taskkill /im next2.exe /f /t

@taskkill /im next3.exe /f /t

@taskkill /im nhbivui.exe /f /t

@taskkill /im nodqq.exe /f /t

@taskkill /im olhrwef.exe /f /t

@taskkill /im oufddh.exe /f /t

@taskkill /im quit.exe /f /t

@taskkill /im r6r.exe /f /t

@taskkill /im recycler.exe /f /t

@taskkill /im semo2x.exe /f /t

@taskkill /im sxs.exe /f /t

@taskkill /im tavo.exe /f /t

@taskkill /im temp0.exe /f /t

@taskkill /im temp1.exe /f /t

@taskkill /im temp2.exe /f /t

@taskkill /im winfile.exe /f /t

@taskkill /im xnxlufi.exe /f /t

@taskkill /im yyjnldu.exe /f /t

@attrib -a -s -r -h "C:\RECYCLER\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\RECYCLER\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "D:\RECYCLER\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\RECYCLER\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\RECYCLE.BIN\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\RECYCLE.BIN\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "D:\RECYCLE.BIN\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\RECYCLE.BIN\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\Bifrost\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\Bifrost\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "D:\Bifrost\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\Bifrost\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\TEMP\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\TEMP\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "D:\TEMP\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\TEMP\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\TMP\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\TMP\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "D:\TMP\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\TMP\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\RECYCLER.BIN\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\RECYCLER.BIN\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "D:\RECYCLER.BIN\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\RECYCLER.BIN\ *.*"

@if exist C:\autorun.* attrib -a -s -r -h C:\autorun.*&del C:\autorun.*

@if exist D:\autorun.* attrib -a -s -r -h D:\autorun.*&del D:\autorun.*

@if exist C:\*.inf attrib -a -s -r -h C:\*.inf&del C:\*.inf

@if exist C:\*.pif attrib -a -s -r -h C:\*.pif&del C:\*.pif

@if exist C:\*.vbs attrib -a -s -r -h C:\*.vbs&del C:\*.vbs

@if exist C:\*.cmd attrib -a -s -r -h C:\*.cmd&del C:\*.cmd

@if exist D:\*.inf attrib -a -s -r -h D:\*.inf&del D:\*.inf

@if exist D:\*.pif attrib -a -s -r -h D:\*.pif&del D:\*.pif

@if exist D:\*.vbs attrib -a -s -r -h D:\*.vbs&del D:\*.vbs

@if exist D:\*.cmd attrib -a -s -r -h D:\*.cmd&del D:\*.cmd

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.tmp" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.tmp"

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.bat" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.bat"

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.pif" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.pif"

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.vbs" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.vbs"

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.inf" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.inf"

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.cmd" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.cmd"

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.htm" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.htm"

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.html" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.html"

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.exe" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.exe"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.exe" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.exe"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.exe"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.dll" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.dll"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.dll"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.pif" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.pif"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.pif"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.bat" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.bat"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.bat"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.cmd" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.cmd"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.cmd"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.tmp" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.tmp"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.tmp"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.scr" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.scr"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.scr"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.sys" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.sys"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.sys"

@if exist "%SYSTEMROOT%\images.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\images.*"&del "%SYSTEMROOT%\images.*"

@if exist "%SYSTEMROOT%\photos.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\photos.*"&del "%SYSTEMROOT%\photos.*"

@if exist "%SYSTEMROOT%\photo.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\photo.*"&del "%SYSTEMROOT%\photo.*"

@if exist "%SYSTEMROOT%\album.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\album.*"&del "%SYSTEMROOT%\album.*"

@if exist "%SYSTEMROOT%\picture.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\picture.*"&del "%SYSTEMROOT%\picture.*"

@if exist "%SYSTEMROOT%\pictures.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\pictures.*"&del "%SYSTEMROOT%\pictures.*"

@attrib -a -s -r -h "%ProgramFiles%\Bifrost\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "%ProgramFiles%\Bifrost\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\*.log"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\*.log"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\Tasks\ *.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\Tasks\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "%USERPROFILE%\Local Settings\Temp\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "%USERPROFILE%\Local Settings\Temp\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "%TEMP%\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "%TEMP%\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\Temp\ *.*" /S /D&del /f /s /a /q "%SYSTEMROOT%\Temp\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\*.log"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\*.log"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\*.txt"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\*.txt"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\*.inf"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\*.inf"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\Tasks\ *.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\Tasks\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\Prefetch\ *.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\Prefetch\ *.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\ravmonlog.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\ravmonlog.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\SYSTEM\autorun.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\SYSTEM\autorun.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\autorun.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\autorun.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\ravmonlog.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\ravmonlog.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\autorun.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\autorun.*"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.exe" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.exe"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.exe"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.dll" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.dll"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.dll"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.pif" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.pif"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.pif"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.bat" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.bat"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.bat"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.cmd" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.cmd"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.cmd"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.tmp" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.tmp"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.tmp"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.scr" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.scr"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.scr"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.sys" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.sys"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.sys"

cls

color a

echo.

echo Zararli Yazilim Temizligi Basarili.

echo.

echo Ana Menuye donmek icin bir tus'a basin. . .

pause >nul

goto menu

:2

cls

color a

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo Genel Dosya Temizligi

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo

@echo off

echo for Windows XP 

RD /s /q "C:\Documents and Settings\%username%\Cookies"

RD /s /q "C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\History"

RD /s /q "C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Temporary Internet Files"

RD /s /q "C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Temp"

RD /s /q "C:\Documents and Settings\%username%\Recent"

RD /s /q "C:\Documents and Settings\%username%\Anwendungsdaten\Microsoft\Office\Zuletzt verwendet"

RD /s /q "C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD Burning"

RD /s /q "C:\Program Files\InstallShield Installation Information"

RD /s /q "C:\Windows\Temp"

RD /s/q %windir%\temp & md %windir%\tempemp% &md %temp%

RD /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp

del c:\windows\prefetch\*.* /q

del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp

del /f /s /q %systemdrive%\*._mp

del /f /s /q %systemdrive%\*.log

del /f /s /q %systemdrive%\*.gid

del /f /s /q %systemdrive%\*.chk

del /f /s /q %systemdrive%\*.old

del /f /s /q %windir%\*.bak

del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*

del /f /s /q %userprofile%\cookies\*.*

del /f//s /q %userprofile%\recent\*.*

del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*" 

del /f /s /q %userprofile%\cookies\*.*

del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*

del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"

del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"

 

------------------------------------------------------------------------------------

attrib -a -s -r -h %windir%\prefetch

del /s /f /q %windir%\prefetch\*.*

attrib -a -s -r -h %Windir%\Temp

del /s /f /q %Windir%\Temp\*.*

attrib -a -s -r -h %Temp%

del /s /f /q %Temp%\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\Local Settings\Temp

del /s /f /q %userprofile%\Local Settings\Temp\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Temp

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Temp\*.*

attrib -a -s -r -h %systemroot%\Temp

del /s /f /q %systemroot%\Temp\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\recent

del /s /f /q %userprofile%\recent\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\windows\Cookies

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\windows\Cookies\*.*

attrib -a -s -r -h %systemdrive%\windows\addins

del /f /q /s  %systemdrive%\windows\addins\*.*

attrib -a -s -r -h %systemdrive%\windows\Offline Web Pages

del /f /q /s %systemdrive%\windows\Offline Web Pages\*.*

attrib -a -s -r -h %systemdrive%\windows\Provisioning

del /f /q /s %systemdrive%\windows\Provisioning\*.*

attrib -a -s -r -h del /s /f /q %userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files

del /s /f /q %userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\History

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\History\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\windows\Recent

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\windows\Recent\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\INetCookies

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\INetCookies\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\Caches

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\Caches\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\recent\

del /s /f /q %userprofile%\recent\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\INetCache

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\INetCache\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\Notifications

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\Notifications\*.*

attrib -a -s -r -h C:\$Recycle.bin\S-1-5-21-1013269330-2333934413-3328308881-1001

del /s /f /q C:\$Recycle.bin\S-1-5-21-1013269330-2333934413-3328308881-1001\*.*

attrib -a -s -r -h %systemroot%\Tasks

del /s /f /q %systemroot%\Tasks\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\google\chrome\User Data\Profile 2\Local Storage

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\google\chrome\User Data\Profile 2\Local Storage\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Downloaded Installations

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Downloaded Installations\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Recent

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Recent\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\windows\Recent

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\windows\Recent\*.*

attrib -a -s -r -h %windir%\SoftwareDistribution\Download

del /s /f /q %windir%\SoftwareDistribution\Download\*.*

attrib -a -s -r -h %windir%\Installer\$PatchCache$\Managed

del /s /f /q %windir%\Installer\$PatchCache$\Managed\*.*

attrib -a -s -r -h %systemdrive%\ProgramData\Package Cache

del /s /f /q %systemdrive%\ProgramData\Package Cache\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Adobe\Acrobat\11.0\Cache

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Adobe\Acrobat\11.0\Cache\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\AssetCache

del /s /f /q %userprofile%\AppData\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\AssetCache\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\NativeCache

del /s /f /q %userprofile%\AppData\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\NativeCache\*.*

attrib -a -s -r -h %systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive

del /s /f /q %systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\*.*

attrib -a -s -r -h %systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue

del /s /f /q %systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\*.*

attrib -a -s -r -h %Windir%\Debug

del /s /f /q %Windir%\Debug\*.*

attrib -a -s -r -h %Windir%\security\logs

del /s /f /q %Windir%\security\logs\*.*

attrib -a -s -r -h %Windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs

del /s /f /q %Windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\*.*

attrib -a -s -r -h %Windir%\system32\LogFiles\Scm

del /s /f /q %Windir%\system32\LogFiles\Scm\*.*

attrib -a -s -r -h %Windir%\SoftwareDistribution\Download

del /s /f /q %Windir%\SoftwareDistribution\Download\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Favicons

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Favicons

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Safe Browsing Cookies-journal

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Safe Browsing Cookies-journal

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History Provider Cache

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History Provider Cache

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History-journal

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History-journal

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network Action Predictor

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network Action Predictor

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network Action Predictor

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network Action Predictor

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network Action Predictor-journal

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network Action Predictor-journal

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Origin Bound Certs-journal

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Origin Bound Certs-journal

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\QuotaManager-journal

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\QuotaManager-journal

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Shortcuts

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Shortcuts

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Shortcuts-journal

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Shortcuts-journal

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Top Sites

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Top Sites\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Top Sites-journal

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Top Sites-journal

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Visited Links

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Visited Links

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Session Storage

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Session Storage\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\JumpListIcons

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\JumpListIcons\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\JumpListIconsOld

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\JumpListIconsOld\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Session

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Session

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Tabs

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Tabs

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Last Session

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Last Session

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Last Tabs

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Last Tabs

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data-journal

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data-journal

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extension Cookies

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extension Cookies

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Top Sites

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Top Sites

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Media Cache

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Media Cache\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\*.*

attrib -a -s -r -h %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\DOMStore

del /s /f /q %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\DOMStore\*.*

@echo off

color a

echo.

echo Genel Temizlik Tamamlandi...!

echo.

echo Ana Menuye donmek icin bir tus'a basin. . .

pause >nul

goto menu

:3

cls

color a

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo Host Dosyası Temizleme

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo.

@IF Exist %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts*.* Attrib +a -h -r -s %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts*.*>NUL

@IF Exist %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts Ren %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts Hosts.bak>NUL

@echo 127.0.0.1  localhost > %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts

@echo 127.0.0.1  mpa.one.microsoft.com >> %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts

cls

color a

echo.

echo Host Dosyasi Duzeltildi...!

echo.

echo Ana Menuye donmek icin bir tus'a basin. . .

pause >nul

goto menu

:4

cls

color a

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo Gizli Dosyalari Goster

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo.

echo

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN" /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 2 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN" /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL" /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL" /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden" /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden" /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden" /v Type /t REG_SZ /d Group /f

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Current_User\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\UsbStor" /V Start /T REG_DWORD /D 3 /F

@reg add "Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" /V WriteProtect /T REG_DWORD /D 0 /F

@reg add "Hkey_Local_Machine\Software\Policies\Microsoft\windows\System" /v "DisableCMD" /t REG_DWORD /d 0 /f

@reg add "Hkey_Current_User\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer" /v norun /t reg_dword /d 0 /f

cls

color a

echo.

echo.

echo Gizli Dosyalar Basariyla Acildi...!

echo.

echo Ana Menuye donmek icin bir tus'a basin. . .

pause >nul

goto menu

:5

cls

color a

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo DNS Temizleme islemi

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo.

@ipconfig.exe /release

@ipconfig.exe /renew

@ipconfig.exe /flushdns

@ipconfig.exe /registerdns

cls

color a

echo.

echo.

echo DNS Temizleme Basariyla Tamamlandi...!

echo.

echo Ana Menuye donmek icin bir tus'a basin. . .

pause >nul

goto menu

:6

cls

color a

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo Windows Update Sorun Giderme

echo --------------------------------------------------------------------------------

echo.

CD\

net stop wuauserv

del %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log

rmdir %windir%\softwaredistribution /s /q

rmdir %windir%\system32\softwaredistribution /s /q

net start wuauserv

cls

color a

echo.

echo.

echo Update Sorunlari Duzeltildi,Bilgisayarinizi Yeniden Baslatip Deneyebilirsiniz...!

echo.

echo Ana Menuye donmek icin bir tus'a basin. . .

pause >nul

goto menu

:7

cls

<p c

Yorumlar Yorum Yap

Son Yazılar